Vytinės juostos

 

Juostos yra keleto tipų: pintos, rištos, austos, megzto, siuvinėtos. Vytinės juostos priskiriamos austinėms. Austinių juostų raštų yra didžiulė įvairovė - mažiausiai šimtas mums žnomų. Kad sukurtų tokią įvairovę, gamą ir dermę, žmogus turėjo skirti daug savo laiko, o tai rodo, kokią didžiulę reikšmę žmogaus gyvenime turėjo juostos.

Pradžioje juostos turėjo daugiau apeiginę paskirtį, tai reiškia, jos kilo iš dvasinio plano, minties, tam tikro sumanymo. Taip pat ir praktinę, reiškia, dvasinis planas buvo aiškiai nuleistas į žemišką planą konkrečiomis formomis. Praktinė išraiška buvo labai paprasta, pavyzdžiui, pabroliams prilaikydavo per petį permestą baltą rankšluostį. Fiziniam plane teikė grožį, darniai siejosi su kitomis aprangos detalėmis, buvo įprasminta tradicijoje, konkrečių švenčių atributika, derėjo su metų ratu. Išreiškė žmogaus būseną metų laikų kaitoje. Amžiaus tarpsniai, socialinis statusas, perėjimo momentai atsispindėjo rūbe ir, žinoma, juostose, jų spalvinėje gamoje, raštuose.

Juostų raštai, spalvinė gama išreiškė tautinį charakterį, pasaulėžiūrą, atspindėjo žmogaus santykį su aplinka. Juostose galėjai išskaityti audėjėlių giminės bruožus, giminės pasirinktą kryptį ir kelią, išmintį, per laikmečius atėjusią. Juostos yra gyvos, jų raštai ir spalvos laikui bėgant pamažu kinta.

Kaip ir visas rūbas, juostos buvo žmogaus vidinių nuostatų, vertybių, pasirinkto gyvenimo kelio, susidedančio iš giminės linijos ir Tautos dvasios, atspindys fiziniame plane. Pagal rūbą galėjai daug ką pasakyti apie žmogų, raštuose įskaityti jo dvasią, taip pažinti sau artimą, mergelės ir berneliai žymiai sąmoningiau galėjo susitikti porą. Raštai, rūbų spalvos buvo vertybė, perduodama iš kartos į kartą, tai teikė gyvenimui stabilumo ir stiprybės, einant protėvių pasirinktu keliu. Apranga yra mūsų kuriamo įvaizdžio dalis, kiekvienas kiek sąmoningai, kiek pasiduodamas mados tendencijoms kariame savo įvaizdį. Vienas kitą pirmiausia sutinkame pagal rūbą, todėl rūbas iš tiesų turi didelę reikšmę renkantis su kuo susipažinti ir kaip bendrauti. Iš rūbo ir iki šiol sprendžiame apie žmogaus charakterį, polinkius, pomėgius, vertybes.

Sąmoningai nuausta juosta yra viena iš priemonių, geriausiai atskleidžiančių žmogaus tautos ir giminės liniją. Tai atviras dvasios ir sielos veidrodis.

Atėjus tamsiesiems karų ir suiručių amžiams raštai juostose buvo pamažu stabilizuoti: palikti keli mokyvai, apjungti į vieną rašto fragmentą, kurį nuolat kartojant nuaudžiama visa juosta. Tai rombelis, eglutė, žalčiukas ar jų deriniai fiksuotoje formoje. Tokiu būdu buvo dar keletui amžių pristabdyta tautos sąmonės degradacija.

Atminkim, kad raštai ir simboliai buvo sukurti kaip dvasios ir sielos atitikmenys fiziniam plane. Visa istorinė raštų kaita atspindėjo žmonių sąmonės kaitą. Atminkim, mes turim ryšį su šiais raštais, nes jie gyvi, jie iš mūsų, jie mūsų tautos, protėvių sukurti. Jų dvasia gyva mumyse, nes mes iš jų. Reiškia, mes turim ryšį su juostų raštais, kuriuos dabar stebime kaip tautinių drabužių detales. Reiškia, galim atminti savosios tautos kelią ir iš čia per savuosius protėvius pažinti save, atrasti stiprybę ir savo gyvenimo būdą. Atkurkime ryšį su protėviais.

Aš veju juostas, kuriose atsispindi dvasia, siela, nueitas kelias. Esu giliame ryšyje su simboliais ir kiekvienas juostos vyjimas yra gilus pasinėrimas ir nueito kelio atvaizdavimas. Kiekvienas mes esame išlaikę savo stiprių giminės bruožų, manyje juostų vyjimas ir simboliai stipriai ir aiškiai reiškiasi. Mano vejamos juosto yra gyvos, nes jose yra išlaisvinta minties energija, kiekvienos juostos unikali raštų seka, kurią galime įskaityti, medituoti arba tiesiog nešiojant stebėti, kaip harmonizuojasi būsena, atsiranda daugiau džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi.

Juosta – tai gyvenimo kelias, nuaudžiamas, nutiesiamas. Juostą dovanoti – tai susisieti keliais su žmogumi, atverti save ir savo santykį su kitu. Begalo prasminga tuoktuvių proga dovanoti juostas.

Veju juostas, priimu individualius užsakymus. Kviečiu mokytis vyti patiems, atrasti ryšį su ženklais, simbolika, protėvių, o dabar ir mūsų kultūra. Užsiėmimų metu kuriama ir išgyvenama harmonija, atsipalaiduojama, atsiveria subtilūs pojūčiai, siela. Į užsiėmimus kviečiu ne tik tuos, kurie yra pasiruošę išmokti vyti juostas, bet ir jungtis tiesiog terapiniais tikslais kaip gydomąja priemone pasinaudoti susitikimu ir juostų vyjimu. Užsiėmimų metu pasakoju apie juostas, savo santykį su jomis, pasaulėžiūrą, kodėl aš jas veju, bei mokau juostų vyjimo technologijos. Užsiėmimo kaina vienam žmogui 10Lt/val. Kiekvieną trečiadienį nuo 18val priimu grupeles po 2-3 žmones savo namuose Žaliakalny, registracijai ir pasiteiravimui skambinkite man, Margaritai tel.nr. 860095543. Iki malonių susitikimų!